Η Εταιρεία μας…

Η εταιρεία “ΚΡΟΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε. – SIRIS” ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2016 με στόχο την παραγωγή, συσκευασία και πώληση κρόκου (saffron).
Αφού ερευνήσαμε και μελετήσαμε τον τρόπο καλλιέργειας και επεξεργασίας του προϊόντος και αποκτήσαμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, προχωρήσαμε στην πειραματική καλλιέργεια. Το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό.
Η πειραματική καλλιέργεια αρχικά στον Ξηρότοπο Σερρών και κατόπιν στον Νέο Σκοπό Σερρών ήταν επιτυχής όσον αφορά την απόδοση και την ποιότητα του προϊόντος, που την επιβεβαιώσαμε με αναλύσεις ποιότητας σε πιστοποιημένα επιστημονικά εργαστήρια. Τότε δημιουργήσαμε και την εταιρεία “ΚΡΟΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.- SIRIS”.
Σήμερα αυξάνουμε σταδιακά την έκταση της καλλιέργειας στον Νέο Σκοπό Σερρών που αποτελεί και την έδρα της εταιρείας μας. Συνεργαζόμαστε και με άλλους γεωργούς της περιοχής μας που επιθυμούν να παράξουν κρόκο με τις προδιαγραφές της εταιρείας μας, παρέχοντάς τους την τεχνογνωσία και διέξοδο στην πώληση του προϊόντος.